CAD | KONSTRUKCE

Dodáme následující druhy konstrukčních prací

Konstrukce dílů
 • Konstrukce dílů na základě výkresové dokumentace-z výkresové dokumentace v elektronické nebo papírové podobě převedeme požadovaný výrobek do 3D dat.
 • Konstrukce dílů na základě digitalizovaných dat-z obdržených digitalizovaných dat dílu od zákazníka provedeme vlastní konstrukci tvaru. Výsledkem je 3D model dílu, který je předán zákazníkovi v požadovaném formátu. Vpřípadě, že zákazník nemá k dispozici scanovaná data dílu, zajistíme i tyto služby.
 • Konstrukce dílů na základě znalosti okolního prostředí-požadovaný díl vytvoříme pomocí CAD dat okolí, ve kterém má být díl umístěn. Výsledkem je 3D model dílu, včetně návaznosti na své okolní prostředí.
Konstrukce prototypových forem
 • Konstrukce prototypových vstřikovacích forem-na základě dodaných CAD dat dílu pro zákazníka připravíme konstrukci prototypové formy, včetně dodávky vzorků.
 • Konstrukce lisovacích a rimovacích nástrojů-sériové nebo prototypové nástroje z oceli, hliníku, umělého dřeva.
Konstrukce přípravků
 • Konstrukce kontrolních přípravků-měřící, kontrolní přípravky, pomůcky a šablony.
Tvorba výkresové dokumentace
 • Součástí dodávek nástrojů a přípravků je standardně výrobní výkresová dokumentace.
 • Dle dodaných CAD dat dílu zhotovíme jeho výkresovou dokumentaci.
Výstupní formáty CAD dat. Po dohodě lze CAD data předat i v jiných formátech.
  • model (Catia V4)
  • CATPart (Catia V5)
  • iges
  • vda
  • dwg
  • dxf
  • stl

Prospekt konstrukce 253kB