CAM | CNC PROGRAMOVÁNÍ

Zakázková tvorba programů pro CNC stroje

  • Tvorba CNC programů 2.5D pro frézovací centra
  • Tvorba CNC programů 3D pro frézovací centra
  • Tvorba technologické dokumentace-součástí každé dodávky technologie pro CNC stroj je dokumentace obsahující potřebné informace o sledu úkonů, nástrojích a způsobu upínání
Naše možnosti a zkušenosti dovolují řešit technologie pro malé předměty velikosti řádu několika málo milimetrů a současně např. pro lisovací formy v rozměru metrů. Pomoc při programování zajišťují licence software PowewrMILL s tříosým i pětiosým postprocesorem, takže zákazníkům pomáháme i v oblasti dodávky technologií na pětiosé frézovací centra.

Prospekt programování CNC 162kB