CAD | DESIGN
  • Vytváření návrhů a studií formou skic a modelu variantním způsobem. Klademe duraz na detail a ergonomii produktu.
  • Zpracování dokumentace zvolené varianty. Její součástí jsou všechny duležité informace a data jako např. základní rozměry, materiály, barevné varianty, 3D visualisace a CAD-data navrženého produktu.
  • Provedení návrhu ve formě hliněného modelu.

Prospekt design 79kB