CAD/CAM


Konstrukce a následné programování na základě zadané dokumentace nebo z dat z 3D scaneru. Připravíme vstřikovací, lisovací nástroje, kontrolní přípravky i celá pracoviště. Vytvoříme návrhy celkového řešení produktu, s důrazem na detail a ergonomii. Pro zvolenou variantu řešení zpracujeme dokumentaci se všemi daty. Pracujeme s programy Tebis, Varicad, Rhinoceros, PowerMill.

Připravíme:

  • 3D model dílu/zařízení na základě digitalizovaných dat scanerem.
  • Kompletní 2D/3D dokumentaci forem, zařízení, pracovišť.
  • Implementaci potřeb zákazníka do vyšších celků.